BIOROCK brezelektrični proces čiščenja

Celoten sistem BIOROCK deluje kot tristopenjski proces čiščenja.

Odpadne vode vstopijo v prvi prekat čistilne naprave oz. primarni usedalnik, kjer se trdi organski delci ločijo in razpadejo (Primarna obdelava). Odpadna voda gre nato skozi filter efluenta in se pretoči v sekundarni prekat oz. bioreaktor, ki vključuje preizkušen aerobni proces razgradnje (Sekundarna obdelava) in proces filtriranja (Terciarna obdelava).

Kjer je to potrebno in/ali možno se lahko BIOROCK enota naknadno vgradi v tradicionalno greznico (retrofit).

Koraki za namestitev

Za večjo velikost Klikni in Podrsaj

Kako deluje narava

V tradicionalnih sistemih z aktiviranim muljem (npr. SBR), aeratorji in/ali mešali črpajo zrak 12-24 ur/dan da s tem priskrbijo dovolj kisika za preživetje določenega obsega organizmov, ki razgrajujejo odpadke. BIOROCK enote delujejo brez elektrike ali mehanskih aeratorjev – za aeracijo potrebujejo le naravni vlek zraka.

Ogljični odtis

V sistemih z mehanskimi deli, naprave delujejo zelo intenzivno in za to porabljajo električno energijo, kar ima za posledico ogljični odtis. Za delovanje in čiščenje mulja, aktiviran mulj porablja velike količine fosilnih goriv v obliki električne energije.

BIOROCK® aerobne čistilne enote imajo zelo majhen ogljični odtis.

BIOROCK je varen za okolje!

BIOROCK, najboljši brezelektrični sistem za ravnanje z gospodinjskimi odpadnimi vodami, brez elektrike. 25 let garancije!