BIOROCK MONOBLOCK sistemi

Sistem Priklopi in Uporabljaj za gospodinjske čistilne naprave.

MONOBLOCK enote so namenjene stalnim ali sezonskim podeželskim bivališčem, ki niso priklopljena na kanalizacijo. Ekstremno kompakten sistem za čiščenje vode je v celoti sestavljen in namenjen hitri montaži. MONOBLOCK enote imajo na primarne zbiralnike velikosti 2.000 ali 3.000 litrov ter dve varianti izpusta: gravitacijski izpust (nizka izstopna cev), izpust s črpalko (visoka izpustna cev).

BIOROCK sistemi manjših dimenzij

Nadgradnja greznice – Čiščenje gospodinjskih odpadnih voda

BIOROCK ponuja celoten asortima čistilnih naprav manjše velikosti izraženi do 6, 10, 15 in 30 P.E. Naše enote se lahko združujejo in tako uporabijo tudi pri večjih projektih (MULTIROCK sistemi).

BIOROCK primarni usedalniki

Primarni usedalniki za namestitev pred biološko enoto.

BIOROCK ponuja obsežen asortima primarnih usedalnikov velikosti od 2.000 do 15.000 litrov. Kapaciteta se lahko poveča z montažo v verige ali serije.

Dodatki

Dodatki za namestitev in vzdrževanje BIOROCK sistemov.

BIOROCK ponuja celoten asortima opcijskih delov za namestitev in vzdrževanje BIOROCK enot:

  • Poviševalni elementi za globoke namestitve iz rotomolding plastike.
  • Vzorčni jaški narejeni iz enega kosa - brez spojev, nižji stroški montaže.
  • Prečrpovalni jaški iz enega kosa - brez spojev, nižji stroški montaže.
  • Dovršen »Sistem za visoki izpust«, ki vključuje visoko kvaliteten set za črpanje.
  • Pokrovi
  • Seti za sidranje na zahtevnih področjih (mokre lokacije).
  • Sistem za nadzor in ravnanje z efluentom za BIOROCK MULTIROCK modularne namestitve.