BIOROCK MONOBLOCK sistemi

Sistem Priklopi in Uporabljaj za gospodinjske čistilne naprave.

MONOBLOCK enote so namenjene stalnim ali sezonskim podeželskim bivališčem, ki niso priklopljena na kanalizacijo. Ekstremno kompakten sistem za čiščenje vode je v celoti sestavljen in namenjen hitri montaži. MONOBLOCK enote imajo na primarne zbiralnike velikosti 2.000 ali 3.000 litrov ter dve varianti izpusta: gravitacijski izpust (nizka izstopna cev), izpust s črpalko (visoka izpustna cev).