BIOROCK-S + 2000L primarni usedalnik + črpanje v ponikalno polje.


Lokacija

Põlvamaa, Estonija

Kapaciteta

5 PE

Tehnični opis

Ta čudovita hiša se nahaja blizu mesta Põlvamaa. Na tem področju se nahajajo številne hiše z greznicami, saj komunalno omrežje za odpadne vode ni zgrajeno. Lastnik hiše le-to uporablja občasno; zato je bila uporaba brez-električne čistilne naprave nujna.

Stranka je uporabljala majhno, staro in razpadajoči zidano greznico, kateri je sledilo ponikovalno polje. Na podlagi potreb smo mu svetovali glede pravilne velikosti. Uporabili smo BIOROCK ST-1-2000 primarni usedalnik, BIOROCK-S enoto za obdelavo in črpalni set za črpanje prečiščene vode do obstoječega ponikovalnega polja. Le-to je bilo preurejeno, da se ujema z okolico.

Prednosti so številne. Stranka ima sistem, ki sedaj deluje in je v skladu z vsemi lokalnimi določbami. Prav tako ga ne rabi skrbeti za kvaliteto očiščene vode, ki jo čistilna naprava proizvede.


Fotografije projekta