Sistem za ravnanje z odpadnimi vodami, kot zamenjava greznice, Baltik

Lokacija
Valgamaa, Estonia

Kapaciteta

6 PE

Tehnični opis

Stranka večino leta preživi v Angliji, ta objekt se uporablja kot poletna počitniška hiša. Odločitev, da uporabijo BIOROCK čistilno napravo kot zamenjavo obstoječe greznice je bila narejena z veliko gotovostjo, saj imajo pozitivno izkušnjo s podjetjem v Veliki Britaniji.

V času obiska lokacije smo ugotovili, da je zaradi zamašenih odvodnih cevi nivo odpadne vode v greznici vedno visok.

Za rešitev problema se je uporabila namestitev BIOROCK čistilne naprave. Sistem je sestavljen iz BIOROCK ST-1 3000 primarnega usedalnika in BIOROCK-S enote za obdelavo iz katere se vrši direkten izpust do bližnjega ponikovalnega polja. Pred samo namestitvijo je bila potrebna montaža sistema za nadzor pretoka s katerim se je določila količina vode, ki se črpa v primarni usedalnik.


Fotografije projekta