CE testi

1. del: Predizdelane greznice

Quality productBIOROCK primarni usedalniki so preizkušeni glede učinkovitosti v laboratoriju PIA v Nemčiji. Hidravlična učinkovitost znaša 99.86%.

 

3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake

Celotni BIOROCK sistemi (primarni usedalnik + bioreaktor) so testirani glede biološke učinkovitosti v laboratoriju PIA v Nemčiji in Certipro v Belgiji.

                  Učinki čiščenja
BPK5: 98.7 % (4 mg/l)
KPK: 96.3 % (26 mg/l)
SS: 99.3 % (3 mg/l)

6. del: Predizdelane enote za obdelavo grezničnih odplak

ECOROCK sistemi za čiščenje (reaktorji) so lahko nameščeni za obstoječim primarnim usedalnikom / greznico (retrofit).

BIOROCK certifikati in dovoljenja v različnih državah

Nova Zelandija / Avstralija

ECOROCK enote so uspešno prestale nacionalni preskus čiščenja odpadne vode na krajem samem (OSET NTP) v testnem (OSET TestFac), ki se nahaja v čistilni napravi mesta Rotorua.

BIOROCK je certificiran, da je v skladu z zahtevami sekundarne kvalitete efluenta po AS/NZS 1547:2012.

Evropa

ECOROCK enote so testirane v laboratoriju PIA v mestu Aachen, (Nemčija) (priglašen organ 1739) in v Certipro v mestu Mol (Belgija). Test je potekal za »Male Čistilne Naprave do 50 PE. Enote so uspešno prestale teste vodotesnosti in konstrukcijske lastnosti (tlačni preskus in pit test).

Dovoljenja za Nemčijo

BIOROCK ima za Nemčijo 4 odobritve (DIBt Zulassungen).
ECOROCK enote so odobrene kot celoviti sistemi (primarni usedalnik + bioreaktor) in kot retrofit opcija (samo bioreaktor).

Dovoljenja za Francijo

BIOROCK enote imajo odobritev za Francijo in ustrezajo Agrément National 2010-026.